Lista zaproszonych go¶ci

Lista zaproszonych osób - laureatów poszczególnych edycji Ogólnopolskiego Dyktanda (14 edycji)

 1. Tomasz Burzykowski (laureat z 1987r.)
 2. Dorota Cygan (laureatka z 1987r.)
 3. Edyta Tomowiak (Goł±bek) (laureatka z 1987r.)
 4. Agnieszka Karolczuk (laureatka z 1988r.)
 5. Ewa Wodniak (laureatka z 1988r, 1991r.)
 6. Iwona Wyrwisz (laureatka z 1988r.)
 7. Barbara Zagończyk (laureatka z 1989r.)
 8. Krzysztof Szymczyk (laureat z 1989r, 1990r., 1991r., 1996r.)
 9. Janusz Mrzigod (laureat z 1989r.)
 10. Maciej Malinowski (laureat z 1990r.)
 11. Barbara Momot (laureatka z 1990r., 1993r.)
 12. Agnieszka Andrzejewska (laureatka z 1993r.)
 13. Dariusz Godo¶ (laureat z 1993r., 1994r.)
 14. Tomasz Micorek (laureat z 1994r., 1996r., 1999r.)
 15. Małgorzata Denys (laureatka z 1994r., 2001r., 2006r.)
 16. Robert Bil ( laureat z 1996r., 1999r.)
 17. Marek Szopa (laureat z 1999r., 2001r.)
 18. Piotr G±siorowski (laureat z 2001r.)
 19. Piotr Cyrklaff (laureat z 2003r.)
 20. Aleksander Meresiński (laureat z 2003r., 2006r., 2009r.)
 21. Patrycjusz Pilawski (laureat z 2003r., 2007r.)
 22. Alicja Howaniec (laureatka z 2006r.)
 23. Katarzyna Szkaradnik (laureatka z 2007r.)
 24. Jan Chwalewski (laureat z 2009r.)
 25. Michał Gniazdowski (laureat z 2009r.)