Patronat Honorowy Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Tekst Dyktanda 2014 dla dorosłych

Horoskop metalingwistyczny

Baran
Wczesnowiosenne Barany ni st±d, ni zow±d zainteresuj± się spółgłoskami przedniojęzykowo-zębowymi nie mniej niż ¶redniojęzykowymi, co znienacka wyzwoli miniproblemy fonetyczno-fonologiczne.
Byk
Przełomowe, kwietniowo-majowe Byki, które choćby na łapu-capu opanuj± pisownię poł±czeń: „głodek mrzygłód”, „warzucha polska” i „kartonowe passe-partout”, niechybnie trafi± do zeszytu rejestru nienisko notowanych superznawców ortografii.
BliĽnięta
Z racji dwoistej natury BliĽnięta zajm± się zarówno rodzajem żeńsko-rzeczowym, jak i męskozwierzęcym. Niestety, wkrótce zarzuc± te quasi-umizgi gramatyczne dla nie najulubieńszego rodzaju męskonieżywotnego.
Rak
Badanie wyrazów typu singulare tantum w „Biblii królowej Zofii”, „Psałterzu floriańskim” i „Psałterzu Dawidów”, a także aorystu w „Kazaniach ¶więtokrzyskich”, pochłonie całoroczn± energię co poniektórych Raków.
Lew
Partykuło-przysłówki w neoklasyfikacji Saloniego-¦widzińskiego stan± się niezadługo przedmiotem polowania co bardziej wrażliwych Lwów, szwendaj±cych się po obrzeżach wyrzezanych wyrazków.
Panna
Język ¶rednio-wysoko-niemiecki tak do cna zafascynuje niektóre nie zażywne, lecz nieleniwe doprawdy Panny, że wyrzekn± się one badania języka cerkiewnosłowiańskiego - z ho, ho jak±ż strat± dla tegoż.
Waga
Niskonakładowy „Słownik warszawski” zafascynuje zwarzonohumorzaste wyważone Wagi bardziej niż tużprzedwojenny niedokończony słownik pod redakcj± Tadeusza Lehra-Spławińskiego. No cóż: de gustibus non est disputandum!
Skorpion
A fe, Skorpiony! Żeby tak preferować hipotaksę, a zaniedbywać parataksę! I to w ujęciu niby-postszoberowskim! Gorze, mo¶ci panowie badacze! A łacińska copula, czyli ł±cznik, to hetka-pętelka?
Strzelec
Dyktando pułapka nie przeraziłoby nawet nie najbystrzejszych Strzelców, skoroby tylko zanurzyli się w zasady pisowni i nie znużyli się nimi. Ale czyż to zrobi±?
Koziorożec
Przeszło roczny kurs gramatyki generatywno-transformacyjnej nie pozwoli zapewne Koziorożcom zgłębić tajników adiektywizacji imiesłowów, choć przeszłotygodniowe trzyipółdniowe minikonwersatorium mogłoby było ich do tego przysposobić.
Wodnik
Wysokofrekwencyjne geminaty to temat maksifascynacji Wodników urodzonych nad Morzem Barentsa i nad morzem Marmara, ale nie tych znad morza Celebes.
Ryby
¦redniowysokie progi ortograficzne pokonaj± ¶piewaj±co Ryby z Ukajali.
Résumé:
Nie-Ryby i nie-Rak poznaj± gramatykę na aby-aby. Raki poradz± sobie jako tako, choć, bij zabij, aorystu jak na lekarstwo w tych ekstrazabytkach. A Ryby znik±d, jako etranżerzy, zszarzej± w postdyktandowej apatii.

Autorem tekstu jest prof. dr hab. Andrzej Markowski