Krystyna Bochenek

Krystyna Bochenek urodzona 30 czerwca 1953 roku w Katowicach, zmarła 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej w Smoleńsku.

Była absolwentką Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Od 1976 roku dziennikarka i publicystka Polskiego Radia Katowice, w latach 2002 – 2004 dyrektor kreatywny Radia Katowice.

W 2004 roku w wyborach uzupełniających wybrana senatorem RP V kadencji. W 2005 roku, z najwyższym wynikiem w kraju (53,28%) została wybrana z listy Platformy Obywatelskiej senatorem VI kadencji. Przewodniczyła senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu.
W wyborach 21 października 2007 r., z wynikiem 54,58% została senatorem VII kadencji.
5 listopada 2007r. wybrana wicemarszałkiem Senatu RP.  Była członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami oraz wiceprzewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Krystyna Bochenek była członkiem Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącą Komisji Języka w Mediach. Przewodniczyła Radzie Śląskiego Funduszu Stypendialnego. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Programowej TVP Polonia.

Inicjatorka uchwały w sprawie ustanowienia przez Senat RP roku 2006 Rokiem Języka Polskiego. Organizatorka konferencji naukowych: “Język polskiej legislacji”, “Język polskich polityków początku XXI wieku” oraz  Festiwalu Języka Polskiego 2006 pod patronatem Marszałka Senatu RP z udziałem 5 tysięcy uczestników. Z ramienia Marszałka Senatu RP uczestniczyła w przygotowaniach XV Światowego Forum Mediów Polonijnych. Współprowadziła organizowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej cykl otwartych posiedzeń Senackiej i Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu zatytułowany “Film polski w kulturze narodowej”.
W pracy dziennikarskiej Krystyna Bochenek zajmowała się upowszechnianiem kultury języka polskiego i popularyzacją zdrowia. Twórczyni ogólnopolskiego Dyktanda, największej – imprezy upowszechniającej język polski w kraju i poza granicami np. w Paryżu, Wiedniu, Grodnie, w Szwecji i na Litwie.
Była także animatorką wielu zdarzeń medialnych i akcji charytatywnych na Śląsku w tym: kwesty “Mamo nie płacz” na rzecz ratowania Oddziału Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. Współpracowała ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych m.in. ze Śląskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych AKCENT, Śląskim Stowarzyszeniem  Alzheimerowskim, Stowarzyszeniem Debra Polska Kruchy Dotyk, Śląskim Stowarzyszeniem Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona. Jako członek Społecznego Komitetu wspierała działania na rzecz budowy nowej siedziby dla Hospicjum Cordis w Mysłowicach.
Była pomysłodawczynią i organizatorką masowych imprez promujących profilaktykę zdrowia takich jak pierwsza niekonwencjonalna akcja honorowego oddawania krwi pod nazwą “Wampiriada”, akcja profilaktyki raka piersi u pań pod nazwą “Różowa wstążka. Katowice. Rynek 2000” czy imprezy masowej zapobiegającej próchnicy w katowickim Spodku pod hasłem “Lepiej dbać niż rwać”. W wielu publikacjach i działaniach propagowała życie wolne od dymu tytoniowego.
Organizując i prowadząc licytacje na cele społeczne wspomagała m.in.: Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, odbudowę spalonego gmachu Opery Śląskiej, Teatr Śląski, Fundację Ad Vitam Dignam, Fundację Rodzin Górniczych. Pomysłodawczyni akcji “Krzesła do Nauki” podczas której pozyskiwane są fundusze na stypendia dla zdolnych śląskich studentów z niezamożnych rodzin.

Za zasługi w popularyzacji języka ojczystego otrzymała liczne nagrody między innymi:

– Nagrodę im. Bolesława Prusa “Za uświadomienie Polakom potęgi języka polskiego”.
– Nagrodę imienia Karola Miarki przyznawaną przez marszałków województw śląskiego i opolskiego “za wybitny dorobek wzbogacający wartości kultury Regionu i Kraju.”
– Nagrodę Prezydenta Katowic w dziedzinie kultury “Za Dyktando, które rozsławia miasto”.
– Za całokształt pracy dziennikarskiej dwukrotnie nominowana do nagrody im. Dariusza Fikusa przyznawanej przez “Rzeczpospolitą”.
– Nagrodę Amicus Librorum.
– W plebiscycie Mistrz Mikrofonu zdobyła tytuł “Osobowości Radiowej”.
– Tytuł Wielkiego Ambasadora Polszczyzny (pośmiertnie) przyznany przez Kapitułę “Ambasadora Polszczyzny”

Za profesjonalną publicystykę medyczną i działania społeczne na rzecz zdrowia otrzymała:

– Nagrodę Ministra Zdrowia (dwukrotnie).
– Odznaczenie “Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo Lekarskie”.
– Odznakę Fundacji Promocja Zdrowia.
– Nagrodę Białego Kruka “za promocję zdrowego stylu życia wolnego od dymu tytoniowego”.
– Nagrodę Specjalną im. Franciszki Cegielskiej od marszałka województwa pomorskiego.
– Medal imienia Marii Skłodowskiej-Curie przyznany przez Polski Komitet Zwalczania Raka.
– Została Wyróżniona tytułem “Ecce homo” przez Śląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych oraz tytułem “Senator bez barier” przez delegaturę polską “A hauter d’homme” – Parlament bez granic.

Za całokształt pracy:

– Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.
– Otrzymała Platynowy Laur “Pro Publico Bono” przyznany przez śląskie środowiska gospodarcze.
– Odznaczona Medalem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za szczególne zasługi dla rozwoju Uczelni.
– Wyróżniona I miejscem w rankingu “50 najbardziej wpływowych kobiet województwa śląskiego 2009 r.”
– Uhonorowana Nagrodą im. Wojciecha Korfantego przyznawaną przez Związek Górnośląski.
– 16 kwietnia 2010 została pośmiertnie odznaczona: Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Współautorka czterech książek w tym: “Jubileuszowe Dyktando” “Chirurdzy i detektywi”, “Jak Krystyna z Krystyną”, “Dobry zawód. Rozmowy z lekarzami” (wydanej w 2006 roku przez krakowski “Znak”).

9 października 2010 imieniem Krystyny Bochenek nazwano polską szkołę w Pojana Mikuli na Bukowinie w Rumunii. 8 kwietnia 2011 odsłonięto poświęconą Jej tablicę pamiątkową w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach, a 10 kwietnia 2011 tablicę pamiątkową na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Krystyna Bochenek została również patronką Centrum Kultury Katowice.

Skip to content