Klauzula informacyjna dla uczestnika/laureata Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego DYKTANDO 2022

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury
  im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:
 • Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice;
 • e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym DYKTANDO 2022, na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym) oraz
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego przez administratora).
 1. Będziemy przetwarzać następujące Pani/Pana dane osobowe:
 • jako uczestnika konkursu – imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy;
 • jako laureata konkursu – imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, NIP, Urząd Skarbowy, nazwa banku, nr rachunku bankowego.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym podmiotom i organom, a także zaufanym odbiorcom tj. podmiotom przetwarzającym, świadczącym usługi dla Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek w zakresie obsługi informatycznej, hostingu poczty e-mail.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (w myśl art. 22 RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, a następnie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o archiwizacji dokumentów.
Skip to content